ریس کام

                                                           ریس کام

 

این شرکت در سال 1999 تاسیس شد و در بورس شانگهای ثبت شده است، در حال حاضر یک فروشنده پیشرو و ارائه دهنده راه حل های جامع دسترسی و دستگاه های شبکه است.

در ابتدا در پکن و در حال حاضر با رشد و توسعه قوی با شرکا و مشتریان با بیش از 80 کشور در سراسر جهان فعالیت دارد.Raisecom با هدف ارائه بهترین ارتباط برای ارائه دهندگان

خدمات،  آب و برق، حمل و نقل، دولت و شرکت ها، در 19 سال گذشته، خدمات خود را گسترش داده است.دارای بیش از 2000 کارمند با یک مرکز RnD در پکن، دو سایت تولید

اصلی در پکن و شنزن، 11 شعبه بین المللی و دفاتر نمایندگی متعددی است.

از طریق مبدل های نوآورانه Ethernet، این شرکت تعدادی از خطوط تولید از جمله Carrier Ethernet، IP MPLS، شبکه حمل و نقل نوری، شبکه حمل و نقل بسته، xPON،

روترهای SME، Switch Industria،pcm برای SCADA، Ethernet over Everything، Multi-Service Last سیستم مدیریت دسترسی و ... علاوه بر این، ما در راه حل های مناسب برای

سناریوهای دسترسی متمرکز بر ارائه دهندگان خدمات، پشتوانه تلفن همراه و حمل و نقل جلو، دسترسی به پهنای باند، شبکه های ماموریت بحرانی، خدمات مخابراتی و دولتی یاری می رساند.

Follow Us On
Copyright © 2024, All Rights Reserved